Zásady ochrany osobných údajov

1. Zhromaždené osobné údaje použijeme na implementáciu našich produktov alebo služieb v súlade s ustanoveniami týchto zásad ochrany osobných údajov.

2. Po zhromaždení vašich osobných údajov ich pomocou technických prostriedkov odidentifikujeme.Neidentifikované informácie neidentifikujú dotknutú osobu.Prosím, pochopte a súhlasíte s tým, že v tomto prípade máme právo použiť informácie, ktoré boli zbavené totožnosti;a bez zverejnenia vašich osobných údajov máme právo analyzovať databázu používateľov a používať ju komerčne.

3. Budeme počítať používanie našich produktov alebo služieb a môžeme zdieľať tieto štatistiky s verejnosťou alebo tretími stranami, aby sme demonštrovali celkové trendy používania našich produktov alebo služieb.Tieto štatistiky však nezahŕňajú žiadne vaše osobné údaje.

4. Keď zobrazíme vaše osobné údaje, použijeme informácie vrátane nahradenia obsahu a anonymity na zníženie citlivosti vašich informácií na ochranu vašich informácií.

5. Ak chceme použiť vaše osobné údaje na iné účely, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady, alebo na informácie zozbierané na konkrétny účel na iné účely, požiadame vás o váš predchádzajúci súhlas vo forme podnetu na vykonanie kontroly.